+46 705880072


Sensing yoga

Naturlig rörelse på kroppens villkor

Rörelse för livet i din kropp

Sensing yoga är för mig att från djupet av sig själv uppleva sin egna kropp. Genom att lyssna inåt på din egna kropp, tillåta den att släppa på spänningar och stress skapar du en mer harmonisk kropp och du ger dig själv tillåtelse till att leva än mer.

Du möter dig själv!

I det samhälle vi lever idag och med den stress som vi utsätter oss själva för, både direkt och indirekt, bygger våra kroppar upp många murar i form av spänningar och stagnation. Vår bindväv blir stel och våra kroppar lever kanske inte upp till det vi önskar då många av oss får smärta och stelhet på fler och fler ställen i våra kroppar. 

Genom Sening yogan leder jag din in i din egen kropp och genom rörelse i form av pandikulationer, sprialande, skakningar m.m återskapar du din kontakt med din egna kropp, släpper på låsningar/spänningar i kroppen och får ett skönt flöde i din bindväv. Du upplever din kropp på ett helt nytt sätt.

Vår bindväv finns där för att stödja oss, göra oss smidiga i kroppen, transportera bort slaggprodukter m.m. Då vi är stressade i kroppen blir bindväven stel. Denna stelhet kan leda till smärta men det innebär även att kroppens naturliga reningsprocess i stannar upp. Detta kan i längden leda till sjukdom.

Följ med mig in i sensing yogans förtrollade värld där du får återskapa kontakten med ditt inre, släppa på spänningar och får igång ett flöde i din kropp igen.


Boka din plats för en upplevelse med Sensing yoga på Room for Recovery

Boka