Tjänster

Jag erbjuder en rad olika tjänster, alla med fokus på att förbättra din hälsa. Vi kan sy ihop ett paket med olika behandlingar som passar dig bra eller så väljer du en specifik behandling.

Mitt fokus är att du skall kunna förbättra din hälsa och vi gör det ett steg i taget.  Fokus är på hela dig och med det funktionsmedicinska synsättet som grund.

Jag har sedan september 2019 förmånen att samarbeta med Gaia Life och kan nu erbjuda behandlingar i deras fantastiska lokaler utanför Fjärås.

Från och med november 2020 hittar ni mig även på Helheten friskvård i Fjärås.

 Healing

Shamansk healing eller reiki healing

Shamansk healing är en kraftfull healingmetod där samtal kombineras med healing. Detta är behandlingen för dig som vill komma lite djupare och är redo att titta på och ifrågasätta dina egna föreställningar, attityder och frigöra tung energi och negativa mönster. Shamansk healing är en process och jag rekommenderar tre behandlingar i nära följd. 

Reiki healing är en mjuk form av healing, men samtidigt en effektiv behandlingsmetod för att släppa stress, frigöra spänningar och blockeringar samt balansera kropp och själ.

Tidsåtgång ca 60 minuter

Investering: 1090 kr


Bioresonans frekvensmätning

Vill du på ett enkelt sätt mäta dina värden kring viktiga vitaminer, mineraler och fettsyror samt veta om din kropp är belastad av tungmetaller, då är frekvensmätning för för dig. Genom denna mätning kan du få reda på hur dina värden ligger till på cellnivå samt vilka vitaminer, mineraler och fettsyror du eventuellt behöver få i balans. Fokus ligger på att få din kropp i balans. 

Tidsåtgång för mätning samt genomgång tar ca 40 minuter.

Investering 600 kr


BEMER-terapibehandling

Genom BEMER-terapi ökar blodcirkulationen ända ner på mikronivå. Detta medför att även cellaktiviteten i kroppen ökar. Signalerna sätter fart på microcirkulationen ut i de minsta blodkärlen vilket medför att vi kan syresätta och ge näring till minsta cell i vår kropp. Att cirkulationen ökar medför även att kroppen har möjlighet till att avlägsna avfallsprodukter och gifter.

BEMER behandlar inte symptomen för kroniska besvär var för sig, utan istället behandlas den bakomliggande cellmässiga energibristen. Om cellerna är friska, då är också kroppen frisk. Genom denna behandling stärks den självläkande processerna i din kropp samt motverkar brist på motion och rörelse.


Tidsåtgång 20 minuter

Investering: 250 kr


Kost- & hälsocoaching

Kost- & hälsocoahing tremånadersprogram

Detta är för dig som vill skapa en hållbara förändring i ditt liv med fokus på att förändra/optimera din hälsa och må bättre. Första mötet är på 120 minuter där vi tittar närmare på din hälsa och hur din livsstil ser ut idag samt vilka förändringar du vill göra. Vi genomför en mätning där vi tar reda på nivåerna av vissa viktiga vitaminer, mineraler och fetter i din kropp genom frekvensmätning.  Vi lägger upp en individanpassad plan för dig och under de kommande tre månaderna följer vi upp din förändring genom två längre samtal på ca 45 minuter samt kortare kontakter via telefon där emellan.

Tidsåtgång: 120 min + 45 min + 45 min

Mötena kan ske så väl fysiskt som via telefon eller skype ( om mötena sker via telefon kan dock inte frekvensmätning genomföras)

Investering: 4 500kr

Boka här eller kontakta mig på maria@ettstegitaget.nu


Kost - och hälsocoaching flex

Detta är för dig som vill ha mer eller mindre stöttning längs med vägen, men som inte vill binda upp dig för precis tre månader. Du fyller i en hälsoenkät innan vi träffas som ligger till grund för ett antal råd och tips som jag ger i samband med vårt möte. Vi genomför en mätning av ett antal mineraler, vitaminer och fetter för att se hur dina värden ligger till. Vi samtalar om vilka förändringar som skulle gagna din hälsa utifrån de mål du satt upp. Fokus är att få din kropp i balans 

Tid och kostnad:

Första samtal 90 minuter  1 500 kr

Uppföljningssamtal 60 minuter 900 kr

Uppföljningssamtal 30 minuter 500 kr

Samtalen kan ske i fysisk form eller via telefon eller skype

Boka här eller kontakta mig på maria@ettstegitaget.nu


Kost- och hälsocoach samtal 

Vill du bara ha ett samtal kring kost och hälsa. Eller behöver du ytterligare stöttning i din väg framåt. Då kan vi boka in ett samtal på 30, 60 eller 90 minuter. 

Tid och kostnad:

30 minuter 500 kr

60 minuter 900 kr

90 minuter 1 300 kr

Boka här eller kontakta mig på maria@ettstegitaget.nu

Introduktionssamtal 

Har du funderingar kring om jag är rätt kost- och hälsocoach för dig? Boka in ett telefonmöte med mig där vi kan samtala kring vad du vill ha hjälp med och där du får en känsla för vem jag är som person.

Tid: 20 minuter

Kostnad: gratis

Boka här eller kontakta mig på maria@ettstegitaget.nu


För bokning maila: maria@ettstegitaget.nu eller ring 070-5880072

 

 

© Copyright Ett steg i taget - vägen till bättre hälsa